Хоремаг

29.06.2011

Български фонетичен VIM langmap

Публикувано в: Компютри

Налага ми се да пиша на кирилица във VIM и е много досадно превключването между кодовите таблици за изпълнение на команди. За щастие, това е предвидено в редактора чрез командата langmap, която указва как да се транслитерират символите в “нормален” режим.

командата, която използвам е:

set langmap =Ч~,ЯQ,ВW,ЕE,РR,ТT,ЪY,УU,ИI,ОO,ПP,Ш{,Щ},АA,СS,ДD,ФF,ГG,ХH,ЙJ,КK,ЛL,ЗZ,ЬZ,ЦC,ЖV,БB,НN,МM,ч`,яq,вw,еe,рr,тt,ъy,уu,иi,оo,пp,ш[,щ],аa,сs,дd,фf,гg,хh,йj,кk,лl,зz,ьz,цc,жv,бb,нn,мm

Можете да поставите реда във ~/.vimrc или да извикате командата директно във vim за да видите как действа.

NB! В транслитерацията липсват Ю и ю. Тази транслитерация е за фонетична подредба.

Коментари

comments powered by Disqus

Top Site CounterPowered by Jekyll